La Pollegana es una arreu moderna o de pala en la qual el grup d’atracció és un forcat. Es una eina utilitzada per a llaurar la terra a través d’obrir-hi solcs, normalment per condicionar-la millor per a la sembra o per treure herbes i la crosta de la terrra perquè s’ha oxigeni.
Les primeres polleganes eren fetes completament de fusta amb tracció humana ( com la de la fotografia). Al domesticar el bous permeté comptar amb llur força de tracció per llaurar. L’arada romana estava composta per una part davantera que era la que estirava l’animal, onomenada timó, peça que estava enllaçada amb la cameta i aquesta s’unia amb la base de la rella mitjançant una felera per aproximadament la meitat de la cameta i per la punta amb el dentall.
La rella era la part que servia per llaurar, enfontsant-se a dintre la terra, tot i que no seria de ferro fins al segle IX. La pollegana de ferro va permetre fer solcs més profunds, airejant més bé la terra i millorant la retenció d’humitat. Finalment l’esteva servia al pagés per dominar la pollegana, havent de fer força cap amunt per enfonsar la rella.
L’arada amb camatimó era un eina imprescindible de llaurar amb que aparellaven a dos animals de tir, que anaven units per el jou. La barra central entre els dos animals es el camatimó, que trasllada la força de tir dels animals a la pollegana que subjecta i dirigeix el llaurador. Normalment esta construit amb una sola barra d’un sol tronc, de fusta de pi blanc. Va èsser un instrument imprescindible per a poder viure i progresar la gent dels pobles durant segles.
L’arada amb forcat compleix la mateixa funció que el camatimó, però el seu diseny es molt més modern i l’adaptabilitat es diferent, es de força inferior. Els forcats es fabricaven en fusta de lladoner , una fusta molt mal.leable que calentant-la al foc permetia encorvar amb certa facilitat fins a conseguir fer, amb molta destressa, la típica forma curvilínea de les dues barres del forcat, adaptat per utilitzar-lo amb un sol animal de tir, i va acoplat a un aladre o vermet de ferro per poder canviar els diversos tipos de pales. S’ha utilitzat en terres de terra flonja o de regadiu. En propietat aquesta es la que s’anomena pollegana.
Anuncios