La imatge de Nostra Senyora de la MERCÈ és diu així perquè Jaume I el Conqueridor li va posar aquest nom perquè va tenir la ” mercè ” de visitar-lo. És mot que deriva del francés ” merci ” que vol dir ” gràcia “
Els monjos del’Ordre de Cavalleria de la Mercè portant un hàbit negre amb els quatre pals vermells sobre un fons daurat ficats al pit.Els quatre pals vermells sobre fons daurat o groc, durant l’Edat Mitjana tenien un simbolisme religiós que era la representació del TETRAGRAMMATON. Aquest símbol formava part de les ensenyances cristianes que ewsa basaven en l’Arbre de la Vida, de la càbala hebrea i feia referència a les quatre lletres del nom de Déu.

Quan la Verge se li aparèixer al rei Jaume I, aquest tenia 10 anys. Era la nit del 1 al 2 de bebrer de 1.208. Ferràn Soldevila en el llibre ” Història de Catalunya ” ens diu el següent : ” Sortia del casal dels Tornamira, a la noble ciutat occitana de Montpellier, un breu seguici que tenia com a personatge reverencial un infant acabat de nèixer. A la claror de les torxes, el seguici va dirigir-se a l’església de Nostra Dona de Les Taules, al moment d’entrar-hi, els clergues cantaven ” Te Deum laudamus “. Després van dirigir-se a l’església de sant Fermí on cantaren ” Benedictus Dominus Deus Israel”.

Erudits medievalistes han vist amb Jaume I el Conqueridor i la seva nisaga,rastres i senyals de la llegenda del Rei Artur i els cavallers de la Taula Rodona. L’espasa màgica del rei Artur es deia ” Excalibur ” i la del rei Jaume I ” Vilardella “. Els cavallers de la Taula Rodona i els cavallers de Nostra Senyora de la Mercè tenen una relació amb ” Nostra Dona de les Taules “, lloc on va ser batejat Jaume I el Conqueridor.Nostra Dona de les Taules , de Montpellier, esta relacionada amb ” les Taules ” del Sinaí, lliurades per YAHVE a Moisés.

A la catedral de Xeres de la Fontera hi ha una imatge de la verge de la Mercè ( negra ) que porta penjat al pit un escapulari amb la creu de sant Jordi i els quatre pals vermells sobre fons groc. La creu vermella sobre fons blanc i els quatre pals vermells sobre fons daurat representen un simbolisme cabalístic relacionat amb les creus de l’Arbre de la Vida i el Tetragrammaton. En dita catedralhi ha la tomba de sant Pere Nolasc, un dels tres personatges catalans als qui se’ls va aparèixer la Verge.

I el seu color és negre. El color de la pedra filosofal i té relacions amb l’alquimia, l’astrologia i les vibracions magnétiques.Les verges negres , sempre porten, i van associades ,a la llum. Moltes d’elles trobades en trones que simbolitzen l’Arbre de la Vidai la ” sefirah de Binach “, que es representa cabal.lísticament,com una dona coberta de cap a peus de color negre i se l’anomena també ” Mare Cósmica ” ” Mare fértil “: la força del part en tot els tipus i nivells de donar a llum a qualsevol objectiu en el món.

Anuncios